Harmonogram školičky

Co přes den děláme?

Náš den má pravidelný program, děti vědí, kdy co očekávat, je to pro ně důležitá jistota a přináší jim pocit bezpečí. Při pravidelném ranním kruhu a reflektujících kruzích po aktivitách se děti učí mluvit o svých dojmech a pocitech.

Naše týdny zastřešuje jedno hlavní téma, které reflektuje aktuální roční období, společenské dění, věk dětí i podporu v jejich všestranném rozvoji. Dny si plníme všedními i méně všedními aktivitami. Týdenní téma také propisujeme do anglické slovní zásoby, kterou trénujeme a posilujeme ať už slovem nebo aktivitami, poslechem hudby či pohybovým vyjádřením.

Ven chodíme rádi a téměř za každého počasí, přirozeně tak u nás roste láska k přírodě. Součástí programu máme i environmentální výchovu, kterou zařazujeme do běžných činnosti ve školičce i venku. 🌱

Symbol květiny
7:00 – 8:30

Přicházíme do školičky

Trénujeme samoobsluhu u převlékání, loučíme se s rodičem (posilujeme důvěru v rodinu i školičku). Vítáme se s kamarády a začíná spontánní a volná hra nebo nějaká individuální činnost na posílení vlastního nadání a talentu. Poté se sejdou všichni kamarádi a nasledují skupinové aktivity.

Symbol květiny
8:30 – 9:00

Společně zahajujeme den

Máme ranní kruh. Vítáme se, držíme se za ruce v kruhu, zpíváme, trénuejme slovíčka pomocí říkanky a protahujeme tělíčko u pohybovky.

Symbol květiny
9:00 – 9:40

Máme svačinku

Děti se samy podílejí na její přípravě, servírování i prostírání. Učíme se společně stolovat, setrvat v klidu a počkat na ostatní. Když máme všichni bříška plná, vyrážíme se za doprovodu písničky chystat ven.

Symbol květiny
9:40 – 11:40

Jsme na čerstvém vzduchu

Chodíme ven za každého počasí. Buď na zahrádku nebo na procházky po okolí či hřiště. Někdy máme cílenou aktivitu, někdy jen chodíme a povídáme si, co vidíme v okolí.

Symbol květiny
11:40 – 12:25

Obědváme

Vracíme se z procházky do školičky, společně posilujeme hygienické návyky a poté obědváme. Po obědě už nás většinou přepadá únava a těšíme se na společný odpočinek.

Symbol květiny
12:25 – 14:30

Odpočíváme a pak svačíme

Po obídku si dáváme šlofíka nebo se věnujeme klidové a tvůrčí činnosti podle nálady a výběru.

Symbol květiny
14:30 – 16:00

Hrajeme si, pak odcházíme domů

Nabídka tvůrčích, pohybových nebo klidových činností dle výběru nebo volná hra či pobyt venku.

Každoroční akce

Pořádáme pravidelné akce, ctíme tradice, tvoříme komunitu. Každoročně pořádáme vítání jara, slavnost na Den dětí, pouštění draků, lampiónový průvod a společné vánoční tvoření s rodiči.

Co se právě chystá za akce najdete v aktualitách nebo na našich sociálních sítích.

Aktuality ze školičky

Nenašli jste informace, které hledáte?